Oficjalna Strona Zespołu Szkół w Poniatowej
Koła zainteresowań - mechatroniczne
Dni Otwarte-online
wtorek, 12 maja 2020 19:55

Robotyka - pasją młodzieży z ZS

Ósmoklasisto wybierz naszą szkołę, a będziesz miał szansę rozpocząć przygodę z robotami, a być może informatyk, mechanik czy mechatronik stanie się twoim zawodem

Koło Mechatroniczne - zajęcia z robotyki to połączenie mechaniki, informatyki, elektroniki i jednocześnie świetna zabawa.

W Zespole Szkół już od 2012 roku, kiedy to dzięki funduszom unijnym zostały zakupione pierwsze zestawy konstrukcyjne LEGO, uczniowie z powodzeniem budują i programują  roboty.  Swoje modele już niejednokrotnie prezentowali podczas wielu imprez środowiskowych. Od trzech lat nasze roboty prezentujemy również podczas lubelskich konferencji informatycznych Check IT oraz Lubelskich Dni Informatyki.

Celem pracy z młodzieżą podczas zajęć koła jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, pasją, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Zadania konstrukcyjne wykonywane przez uczniów pozwalają poznać zasady budowania konstrukcji mechanicznych oraz wykorzystania elementów aktywnych (np. silniczki, czujniki) do konstruowania modeli o cechach robotów.

Opiekunem koła jest Pan Krzysztof Woźniak. W ostatnim roku zajęcia prowadzi Pan Marek Wawrzyniak.

 
ZS Express Nr21
Aktualności
Wpisany przez ZS Express   
poniedziałek, 11 maja 2020 16:29

Nowy numer gazetki szkolnej ZS Express Nr 21

Zapraszamy do czytania

 
Koła zainteresowań - SZKTiR
Dni Otwarte-online
poniedziałek, 11 maja 2020 16:20

Niewątpliwie atutem Zespołu Szkół w Poniatowej jest praca z uczniami po lekcjach i możliwość rozwijania pasji w różnorodnych kołach zainteresowań: SzKTiR, robotyki, druku 3-D, multimedialne, muzyczne, wolontariatu, HDK, strzeleckie, SKS, Klub Szkół UNICEF.

Zaczynamy prezentacje od Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji, zrzeszającego młodzież interesującą się wynalazczością, kierunkami rozwoju techniki i organizacji pracy, inicjowaniem i organizowaniem giełd, wystaw i innych przedsięwzięć inspirujących twórczość techniczną.

Jednym z głównych zadań SzKTiR jest przygotowanie uczniów do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Należy podkreślić, że młodzież skupiona w kole w ciągu ostatnich lat odniosła bardzo duże sukcesy zarówno na poziomie wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Trud, jaki wkładają w przygotowanie się do konkursu, owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem na wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z teoretycznego egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

Od początku istnienia opiekunem koła jest Pan Marek Wawrzyniak.

 
 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2020
Agendy szkolne
Wpisany przez ZS Express $ M. W.   
czwartek, 07 maja 2020 14:45

Pierwsze miejsce naszych uczniów w OITiW  blok „Innowacje Techniczne”.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Brali oni udział w dwóch blokach tematycznych: bloku „A”- Innowacje techniczne, i bloku „B” – Wynalazczość.  Uczniowie technikum informatycznego Jakub Rosiński (T1a), Kamil Niezbecki (T2a) i Michał Pięta (T2a) opracowali projekt kategorii „U”- usprawnienie software’owo-techniczne pt „Zmodernizowana szkoła online – ZS Poniatowa”. Projekt dotyczył opracowania wirtualnego środowiska dla działalności naszej szkoły. Chłopcy od zera zaprojektowali, stworzyli oraz oddali do użytku serwer-szkołę, wraz z podziałem na klasy oraz innymi udogodnieniami. Pozwala on sprawnie funkcjonować całej szkolnej społeczności, nawet w tak kryzysowej sytuacji.

Komisja Okręgowej przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Lublinie doceniła pracę zespołu przyznając 1 miejsce w kategorii usprawnień software’owo-technicznych, uczniowie otrzymali tytuł Laureata Okręgowego Olimpiady, oraz tytuł Finalisty ogólnokrajowego Olimpiady.

W bloku „Wynalazczość” uczestniczyli uczniowie Julia Radzik (T1ab), Michał Kuś (T1a), oraz Szymon Dec (T1ab).

Więcej…
 
SUKCESY UCZNIÓW – to jeden z atutów naszej szkoły
Dni Otwarte-online
wtorek, 05 maja 2020 13:32
Osiągnięcia naszych uczniów w rywalizacji pozaszkolnej, niewątpliwie są efektem pozalekcyjnej pracy nauczycieli z młodzieżą.

Najważniejsze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020 to:

 • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Kacper Bigos, 2 miejsce w  kraju, tytuł laureata za rok 2018/2019;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand” - Michał Jeziorski, 7 miejsce w kraju, Kacper Kuchta, 3 miejsce w województwie;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English ACE”– Michał Jeziorski, 7 miejsce kraju;
 • Wojewódzki Konkurs Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej (j. rosyjski) – Natalia Mędrek, 1 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Piosenki Francuskiej – Julia Zburzyńska, 2 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Antynikotynowy – Weronika Rodzik, 1 miejsce;
 • I miejsce w rywalizacji sportowej szkół w powiecie opolskim.

Duża liczba stypendystów świadczy o dobrych wynikach nauczania:

 • Stypendia Starosty Powiatu  Opolskiego – 48 uczniów;
 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów- 2 uczniów;
 • Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”- 4 uczniów  (nasi uczniowie otrzymują to stypendium już od kilku lat);
 • Stypendium „Skrzydła” fundowane przez  CARITAS – 2 uczniów;
 
Technikum
Dni Otwarte-online
czwartek, 30 kwietnia 2020 10:08

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, a co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, suplement "europass" w języku polskim i angielskim, potwierdzający posiadane umiejętności.

W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, dlatego zapraszamy do naszego technikum, które dobrze przygotuje Was nie tylko do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, ale również zapewni większe możliwości znalezienia ciekawych ofert pracy.

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, automatyk, elektryk czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

 
Liceum Ogólnokształcące
Dni Otwarte-online
środa, 29 kwietnia 2020 10:08

Liceum Ogólnokształcące

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Liceum w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Jest to, niewątpliwie, szkoła z tradycjami. Wielu absolwentów liceum w Poniatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły.

Dobre miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wysoka zdawalność matury (100 % lub bliska 100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla uczniów klas ósmych stojących przed decyzją wyboru szkoły. Nauczyciele z naszej szkoły nie tylko solidnie przygotowują do matury, ale również stosują różnorodne metody pracy (udział w projektach unijnych, konferencjach,  sympozjach na lubelskich uczelniach, warsztatach organizowanych przez specjalistów z zewnątrz, niekonwencjonalnych lekcjach).  Umożliwia to rozwijanie dodatkowych umiejętności (kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność) niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy do naszego liceum. Kierunki, które proponujemy, umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.

 
Kierunki kształcenia
Dni Otwarte-online
wtorek, 28 kwietnia 2020 21:58

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki, które proponujemy (matematyczny, humanistyczny, biologiczno-chemiczny czy lingwistyczny), umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni i zdobycie wymarzonego zawodu.Wprowadzamy możliwość nauki od podstaw języków obcych hiszpańskiego lub francuskiego w klasie lingwistycznej.

PROFIL ROZSZERZENIE
matematyczny matematyka, fizyka/geografia, język angielski
biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język angielski
humanistyczny język polski/historia, wos/geografia, język angielski
lingwistyczny język polski/historia, język angielski/język niemiecki

TECHNIKUM

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, automatyk, elektryk czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

ZAWÓD
KWALIFIKACJE
technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

technik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

technik mechanik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej

Dla tych, którzy szybko chcą zdobyć zawód polecamy szkołę zawodową. Proponujemy zawody: operator obrabiarek sterowanych numerycznie i elektromechanik.

ZAWÓD KWALIFIKACJE

elektromechanik

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
Szczęśliwej drogi, już czas! Żegnamy Was, Koleżanki i Koledzy z klas maturalnych!
Aktualności
Wpisany przez Wiola Łata   
czwartek, 23 kwietnia 2020 18:36

Drodzy Maturzyści, nadszedł w końcu ten czas, gdy opuszczacie mury naszej szkoły. W imieniu Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły, Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów chcielibyśmy bardzo Wam podziękować za ten czas, który razem tutaj spędziliśmy.

Przypomnijcie sobie pierwszy raz, gdy jeszcze jako dzieci przekroczyliście próg Zespołu Szkół w Poniatowej, pierwsze zawiązane tutaj przyjaźnie, miłości,  wspólne wycieczki, przerwy, wyprawy do sklepu pana Górniaka, spędzone razem chwile. Wszystko ma jednak swój początek oraz koniec. Czas mija tak nieubłaganie szybko i gdy początkowo mogłoby się wydawać, że ukończenie szkoły jest dla Was tak odległym wydarzeniem, to dzisiaj staje się ono faktem.

Więcej…
 
Literatura, teatr, nauka on-line!
Biblioteka
Wpisany przez JDomaszewska   
piątek, 27 marca 2020 13:05

Drodzy uczniowie jesteście teraz w domu, nie możecie wychodzić, dlatego biblioteka poleca Wam ciekawą formę rozrywki! Siedząc na kanapie możecie oglądać spektakle teatralne, czytać ksiązki on-line i ogladać ciekawe programy edukacyjne. Wybraliśmy dla Was kilka ciekawych propozycji!

Po pierwsze literatura: na stronie www.wolnelektury.pl możecie on-line przeczytać 5571 utworów, w tym wiele lektur szkolnych!

Po drugie tetr: na  vod.tvp.pl/sub-category/teatr znajdziecie ciekawe spektakle teatru telewizji, lektury i nie tylko!

Po trzecie edukacja: na vod.tvp.pl warto śledzić pasmo edukacyjne eSZKOŁA Historia i literatura - tu możecie w bardzo ciekawy sposób poszerzyć swoją wiedzę! Można też na tym paśmie zwiedzić wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Polecamy i życzymy zdrowia, siły i wytrwałości i do szybkiego zobaczenia w bibliotece szkolnej!

 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Aktualności
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 11 marca 2020 20:17

Informuje o zwieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Apeluję o ograniczenie  wizyt w instytucjach publicznych na terenie naszej gminy i powiatu.
Apeluję również do osób, które wróciły z krajów objętym koronawirusem aby pozostały w domach, nie pojawiały się w miejscach publicznych bagatelizując powagę sytuacji. Zaznaczam, że stanowią one zagrożenie dla zdrowych mieszkańców naszej gminy i powiatu.
Informuję, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia związanego z podejrzeniem wystąpienia koronawirsa należy kontaktować się z całodobową infolinią NFZ: 800 190 590.

Informuję, że nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże również informacje dotyczące e-materiałów, z których będą mogli korzystać uczniowie. Materiały będą przekazywane uczniom drogą elektroniczną: e-dziennik oraz strona internetowa szkoły.

Czas zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym, przeznaczonym na spotkania w większych grupach, czy spacerowanie,proszę o ograniczenie do minimum mobilności uczniów. Bądźmy rozważni i nie bagatelizujmy powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy.

W związku z powyższym proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

KOMUNIKAT MEN

 
Powiatowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt
Sport
Wpisany przez Wiola Łata   
poniedziałek, 09 marca 2020 20:52

reczna-dz4 marca w hali sportowej w Opolu Lubelskim odbyły się powiatowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny. W pierwszym meczu naszymi rywalkami były uczennice Liceum Ogólnokształcącego. Początkowa faza rozgrywek to dla uczestników duży stres, który i tym razem towarzyszył obu drużynom od samego początku. Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. W drugim meczu przeciwko naszym szczypiornistkom wystąpiły dziewczęta z Zespołu Szkół Zawodowych. Od samego początku tego spotkania wyraźnie dominowałyśmy zdobywając bramkę za bramką. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 9:3. W klasyfikacji końcowej Zespół Szkół z Poniatowej zajął I miejsce. Każdy mecz podzielony był na dwie połowy trwające po 10 minut. Nasze zawodniczki do zawodów przygotowała Pani Jolanta Zarzycka. Skład zwycięskiej drużyny: Julia Walencik, Aleksandra Goliszek, Wioleta Łata, Nadia Ciechańska, Wiktoria Zdyb, Zuzanna Czarnota, Julia Wiśniewska, Julia Boćkowska, Karolina Żydek, Anna Bancerz, Eliza Pyta i Anna Wójcicka.

 
Warsztaty o mediacji
Aktualności
Wpisany przez Weronika Król   
piątek, 06 marca 2020 10:05

28 lutego br. przedstawiciele naszego liceum w składzie: Michał Jarosz z LO2, Anna Bieńko i Weronika Król z LO1a oraz Amelia Oleszczuk, Julia Kubiś i Mirosław Chabros z LO1b razem z Panią Małgorzatą Wójcikowską wzięli udział w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym na temat mediacji. Mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat mediacji rówieśniczej w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży. Przy pomocy prezentacji multimedialnych przygotowanych przez Sąd Okręgowy w Lublinie i Lubelskiego kuratora oświaty nabyli wiedzę jak rozmawiać, żeby pomóc i jak zapobiegać konfliktom poprzez mediacje. Na spotkaniu obecny był również Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Zrozumieć strukturę mediacji oraz jej podstawowe zasady pomógł film przygotowany przez KEN pt. "Ewelinka". Mimo rozczarowaniu uczniów brakiem pobytu w McDonald ’s, uczniowie usatysfakcjonowani wrócili do domu przy towarzyszącym im refrenie piosenki zaintonowanej podczas szkolenia przez SSO Eleonorę Porębiak-Tymecką: "Tu nikt nie mówi o winie, tu nikt nie mówi o karze, tutaj się uczy jedynie jak nie wyleczyć się z marzeń."

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Projekty aktualnie realizowane

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Organ prowadzacy

Starostwo Opolskie

www.opole.lublin.pl

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości