Nasze LO to gwarancja sukcesu - wybierz interesujący Cię profil

altLiceum Ogólnokształcące w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Od 1 września 2012 r. razem z technikum i szkołami zawodowymi wchodzi w skład Zespołu Szkół. Jest to szkoła niewątpliwie z dużymi tradycjami. Od wielu lat cieszyła się ona i cieszy dobrą opinią. Wielu absolwentów liceum w Poniatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania w dalszym ciągu jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły. Dobre miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wysoka zdawalność matury(100 lub bliska 100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla gimnazjalistów stojących przed decyzją wyboru szkoły. Zapraszamy do naszego LO, kierunki, które proponujemy umożliwią rozwój twoich uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.

 

Klasa humanistyczna - klasa patronacka KUL krajoznawstwo i turystyka kulturowa / turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa to kierunek należący do obszarów kształcenia w zakresie nauk ogólno-humanistycznych. W tej klasie rozwijane będą umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych. Połączenie praktycznych zdolności przygotowania, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa, otwiera absolwentom szerokie możliwości w wyborze kariery zawodowej. Oczywiste jest to, że w klasie humanistycznej jednym z rozszerzanych przedmiotów jest język obcy.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, j.polski, historia albo historia geografia  ewentualnie WOS

Przedmioty uzupełniające: elementy kulturoznawstwa, drugi język do wyboru z proponowanych (niemiecki, rosyjski).

Wydział Historii KUL na mocy umowy obejmie patronat merytoryczny nad tą klasą.

 

Klasa matematyczna

Profil matematyczno-fizyczny  to klasa dla osób, które lubią uczyć się przedmiotów ścisłych. Matematyka w zakresie rozszerzonym będzie realizowana już od klasy pierwszej. Oprócz „królowej nauk” w zakresie rozszerzonym będzie można realizować do wyboru: język angielski, fizykę i geografię. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury można kontynuować naukę na wielu kierunkach m.in.: na kierunkach ścisłych tj. matematyka, fizyka, finanse i bankowość, na kierunkach społecznych tj. bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, gospodarka przestrzenna, czy kierunkach technicznych np.: telekomunikacja, energetyka, geodezja i kartografia, architektura, budownictwo.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia lub fizyka.

Przedmioty uzupełniające: fizyka lub informatyka w zastosowaniach praktycznych, drugi język do wyboru z proponowanych (niemiecki, rosyjski).

Klasa biologiczno – chemiczna

Klasa z rozszerzeniem nauk przyrodniczych stworzy wam możliwości pogłębiania swojej wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki i astronomii. Wymienione przedmioty będziecie realizować w zakresie rozszerzonym, co umożliwi wam doskonałe przygotowanie się do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, drugi język do wyboru z proponowanych (niemiecki, rosyjski).

Klasa mundurowa

Profil mundurowy to nie tylko kuźnia kadr dla policji i straży pożarnej, ale także dobre przygotowanie do egzaminów kwalifikujących do pracy w zawodzie policjanta i strażaka (teoretycznych i sprawnościowych), ale przede wszystkim doskonała szkoła wychowania obywatelskiego poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, umożliwiająca zaszczepienie dyscypliny, uczciwości i patriotyzmu, umiejętności współpracy w zespole, rozwój sprawności fizycznej, to budowanie przekonania o szczególnej funkcji społecznej policjanta i strażaka.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja prawna, dodatkowe zajęcia sprawnościowe (np. samoobrona), drugi język do wyboru z proponowanych (niemiecki, rosyjski).