Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego w latach 1957 - 2007

 

Kadra kierownicza

Dyrektorzy liceum

 1. Zychowicz Stefan
 2. Unifantowicz Mieczysław
 3. Borecki Witold-wice dyrektor
 4. Moroz Stanisława
 5. Kuduk Adela
 6. Kawala Witold
 7. Gołębiowska Halina
 8. Topolski Andrzej
 9. Plandowski Mirosław

 


Kierownicy internatu

 1. Weremczuk Jan
 2. Zychowicz Aleksandra
 3. Hawrylak Zdzisław
 4. Kuduk Bronisław
 5. Czujkowska Mirosława
 6. Myszak Teresa
 7. Niezgoda Grzegorz

Kadra pedagogiczna

Religia:

 1. ks. Kozak Krzysztof
 2. Świst Jerzy

Język polski:

 1. Bakońska Maria
 2. Chamera Agnieszka
 3. Dacka Emilia
 4. Duńska Zofia
 5. Dwornikiewicz Zdzisława
 6. Jackowska Renata
 7. Krzewska M.
 8. Machaj Małgorzata
 9. Podgórska Zofia
 10. Sowa Sabina
 11. Trzęsowska Maria
 12. Starek Maria
 13. Walczak Izabela
 14. Wicha Alfred
 15. Żmuda Krystyna

Język angielski:

 1. Jankowski Jacek
 2. Batyra Mariusz
 3. Gryma Krystyna
 4. Horoszewicz Anna
 5. Kałuszyńska Joanna
 6. Kałuszyński Andrzej
 7. Kapczyńska Iwona
 8. Kramek Barbara
 9. Kramek Katarzyna
 10. Kozłowska Luiza
 11. Morgut Wioletta
 12. Nowak Krystyna
 13. Saran-Dyczewska Hanna
 14. Semoniuk Dorota
 15. Wasilewska Krystyna

Język rosyjski:

 1. Borecki Witold
 2. Gołębiowska Elżbieta
 3. Machaj Małgorzata
 4. Wicha Barbara
 5. Sawicka Kazimiera
 6. Strawa Hanna
 7. Żuchowska Krystyna

Język łaciński:

 1. Łaszcz Maria
 2. Perzyna Zenobia
 3. Prątnicki Z.

Język francuski:

 1. Bernat Barbara
 2. Olender Iwona
 3. Wasilewska Krystyna

Język niemiecki:

 1. Gołębiowska Halina
 2. Kobiałka Katarzyna
 3. Mędrek Urszula
 4. Pajdowska Ewa
 5. Szymczak Lidia
 6. Wicha Alfred

Historia:

 1. Adamski Zbigniew
 2. Jastrzębska Zdzisława
 3. Kobiałka Krystyna
 4. Moroz Stanisław
 5. Mróz J.
 6. Ptak Urszula
 7. Rachwał Piotr
 8. Solarska Danuta
 9. Winiarska Danuta

WOS:

 1. Rachwał Piotr

Wiedza o kulturze:

 1. Szymczyk Monika

Matematyka:

 1. Czamota Halina
 2. Dębiec Ewelina
 3. Grądecka Irena
 4. Gucma Alina
 5. Jarsk Marcin
 6. Kuduk Adela
 7. Kuduk Bronisław
 8. Mazur Joanna
 9. Michalczyk Anna
 10. Topolski Andrzej

Biologia:

 1. Butkowska Iwona
 2. Hawrylak Zdzisław
 3. Jankowski Jacek
 4. Majewska Ewa
 5. Mostek Teresa
 6. Radomska Jolanta

Geografia:

 1. Butkowski Jacek
 2. Hawrylak Zdzisław
 3. Kawala Witold
 4. Pastwa Ryszard
 5. Plandowska Dorota

Astronomia:

 1. Hawrylak Zdzisław
 2. Kawala Witold
 3. Pastwa Ryszard

Fizyka:

 1. Drwal Michał
 2. Kuduk Bronisław
 3. Majchrowska Ewa
 4. Suszek Stanisław
 5. Wlaź Kamila
 6. Ziółek Maria

Chemia:

 1. Kulińska Renata
 2. Łyjak Stanisława
 3. Markowska Anna
 4. Topolska Barbara
 5. Wazia Stefania
 6. Zielińska Krystyna

Informatyka:

 1. Dębiec Ewelina
 2. Majchrowska Ewa
 3. Majchrowski Sławomir
 4. Ziółek Maria

Zajęcia plastyczne:

 1. Czujkowska Mirosława
 2. Kaliński Henryk
 3. Maj Alina
 4. Mazik Leszek
 5. Szradujko Janina
 6. Ziółek Maria

Zajęcia techniczne:

 1. Czujkowska Mirosława
 2. Kaliński Henryk
 3. Kuchta Jerzy
 4. Ziółek Maria

Przysposobienie obronne:

 1. Czopek Bogdan
 2. Chłodny Stanisław
 3. Furmanik Andrzej
 4. Kawala Witold
 5. Kwietniewski Henryk
 6. Plandowski Mirosław
 7. Tyszkiewicz Tadeusz
 8. Wrona Piotr

Wychowanie muzyczne:

 1. Boruch Maria
 2. Danielewicz Wiktor
 3. Kurzępa Roman
 4. Matera Danuta
 5. Matysik Dagmara
 6. Pomorski Janusz
 7. Radwan Zdzisława
 8. Tochman Grażyna

Pedagogika:

 1. Gutowska Zofia
 2. Kobiałka Krystyna

Psychologia:

 1. Gutowska Zofia
 2. Kobiałka Krystyna

Podstawy przedsiębiorczości:

 1. Plandowski Mirosław
 2. Plandowska Dorota

Propedeutyka i nauka o społeczeństwie:

 1. Kobiałka Krystyna
 2. Winiarska Danuta
 3. Tochman Grażyna

Wiedza o prawie:

 1. Chomicki A.

Wiedza o społeczeństwie:

 1. Plandowski Mirosław
 2. Rachwał Piotr
 3. Ptak Urszula

Wychowanie fizyczne:

 1. Chłodny Stanisław
 2. Chwaszczewski Janusz
 3. Gucma Wanda
 4. Jastrzębska Zdzisława
 5. Kuś Zygmunt
 6. Kwietniewski Henryk
 7. Proniewicz Zofia
 8. Szeląg Bogdan
 9. Tyszkiewicz Tadeusz
 10. Zarzycka Jolanta

Biblioteka:

 1. Bakońska Maria
 2. Dwomikiewicz Zdzisława
 3. Kuduk Halina
 4. Ogonek Izabela
 5. Starek Maria
 6. Unifantowicz Bronisław

Pedagog szkolny:

 

Wychowawcy internatu

Administracja i obsługa