OITiW
Wpisany przez MW   
piątek, 06 listopada 2015 17:28

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W bieżącym roku szkolnym wzorem lat ubiegłych w naszej szkole odbędzie się kolejna edycja OITiW. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem (uczniowie Liceum i Technikum) proszone są o zgłoszenie do p. Marka Wawrzyniaka do dnia 12 listopada 2015.

 

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje podnosząc aktywność poznawczą młodzieży przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia.