Akcja HDK z dnia 15.12.2015
Wpisany przez BW   
wtorek, 15 grudnia 2015 15:15

W kolejnej akcji HDK krew oddało 19 honorowych dawców. Łącznie pobrano ponad 8 l krwi. Akcja przebiegała bez zakłóceń. Byli dawcy, którzy krew oddawali po raz pierwszy i mimo, że niektórym zrobiło się trochę słabo i byli bardzo bladzi, zapewniali, że  nie po raz ostatni odpowiedzą na apel Klubu HDK.  Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić tak bardzo cennym lekiem z potrzebującymi. Podziękowania kierujemy również do  prezesa Klubu HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, st. sekc. Stanisława Kameli oraz zespołu z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ za sprawnie przeprowadzoną akcję.