ZS Poniatowa najlepszy wśród Techników okręgu Lublin OITiW
Wpisany przez MWawrzyniak   
piątek, 11 marca 2016 09:48

ZS Poniatowa najlepszy wśród  Techników okręgu Lublin OITiW

Tomek laureatem okręgowym  Olimpiady w Lublinie

Miejsce drugie w klasyfikacji drużynowej ZS z Poniatowej

Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Lublin edycja 2015_2016

W dniu 9 marca 2016 w siedzibie WKTiR w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe OITiW (Blok B - Wynalazczość). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum:

1. Kacper Bigos

2. Kamil Lasota

3. Tomasz Nagrodzki

W tegorocznych eliminacjach okręgowych udział wzięło 15 trzy osobowych drużyn.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z doskonaleniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych,  aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, Efektem tych działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Eliminacje przebiegały w dwóch etapach- pisemnym i ustnym.

Etap pisemny tzw. szeroki finał, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy polegał na rozwiązaniu 30 pytań testowych i trzech zadań praktycznych polegających na opisie projektu wynalazczego oraz wykazaniu praktycznymi umiejętnościami stosowania przepisów prawa własności przemysłowej.

Finał ustny, w którym udział wzięło 10 uczniów z najwyższa liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Każdy z uczestników odpowiadał ustnie na trzy wylosowane pytania. Kolejność miejsc drużyny ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów w etapie pisemnym. Klasyfikację indywidualną przeprowadza się na podstawie sumy zdobytych punktów w obu etapach

Laureaci  zespołowi

miejsce I         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 Puławy

miejse II        Zespół Szkół Poniatowa

miejsce III       XXI Liceum Ogółnokształcące Lublin

Laureaci okręgowi OITiW w Lublinie

miejsce I       Steczkowska Patrycja  XXI LO Lublin

miejsce II    Nagrodzki Tomasz   ZS Poniatowa

miejsce III     Urbankiewicz Patrycja ZS nr1 Lublin

Laureaci okręgowi wezmą udział w Finale Ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B -  który odbędzie się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Koszalinie.

Miejsce w klasyfikacji zespołowej jest sukcesem naszej drużyny, jest najwyższym wśród Techników w całym okręgu Lubelskim

M. Wawrzyniak