Uwaga stażyści - dokumenty na zakończenie stażu
Wpisany przez BW   
wtorek, 30 lipca 2019 00:00

W związku ze zbliżającym się końcem stażu proszę o uzupełnienie dokumentów, podpisanie przez stażystę, opiekuna i ewentualnie osobę reprezentującą firmę oraz dostarczenie do  B.Wyroślak, sala 29 w dniu 01.08.2019 w godzinach od 10:00 - 13:00

Spis dokumentów

  • Załącznik nr 4-Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wypełnia stażysta, do pobrania w dokumentach stażysty, uczniowie niepełnoletni - konieczny podpis rodzica !
  • Załącznik nr 3 - DZIENNIK STAŻU - wypełnia stażysta, do pobrania w dokumentach stażysty
  • Załącznik nr 4 - LISTA OBECNOŚCI - dla każdego uczestnika, podpisana przez opiekuna i pracodawcę , wypełnia stażysta w czasie stażu
  • Załącznik nr 5 - OPINIA Pracodawcy - wypełnia pracodawca na zakończenie stażu
  • Załącznik nr 6 - ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU - wypełnia pracodawca na zakończenie stażu