”Erasmus Plus” w Zespole Szkół w Poniatowej
Wpisany przez Barbara Kramek   
piątek, 12 października 2018 00:00

Od 1 września nasza szkoła realizuje kolejny, nowy projekt w ramach programu Erasmus Plus Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego – Barbara Kramek.

Tytuł projektu to: “You are what you eat” - „Jesteś tym, co jesz”. Projekt będzie trwał dwa lata, do 31 sierpnia 2020 r. Będziemy współpracować ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Francji, Włoch i Turcji.

 

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w Zespole Szkół w Poniatowej w dniach 8-11 października 2018 r. W spotkaniu wzięło udział 10 nauczycieli z krajów partnerskich. Goście przeprowadzili lekcje kulturoznawcze w szkole, wzięli udział w warsztatach projektowych oraz wraz z uczniami liceum pojechali na wycieczkę do Lublina, gdzie młodzież oprowadzała gości opowiadając o historii i zabytkach miasta. W ramach projektu odbyły się również warsztaty kulinarne w Skansenie – Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Sadybie Rozalin, gdzie uczestnicy uczyli się robić cebularze i pierogi. Wielu uczniów naszej szkoły zaangażowało się w przygotowanie spotkania tworząc nową grupę projektową - „Erasmus Team”.

W ramach projektu odbędą się 4 Międzynarodowe Spotkania Partnerskie w poszczególnych krajach, w których weźmie udział za każdym razem po około 10-12 osób z każdego kraju. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Turcji 1-7 kwietnia 2019 r.

Niniejszy projekt jest szansą dla młodzieży do rozwoju umiejętności dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży daje motywację do nauki języków obcych, stwarza okazję do interakcji społecznej i uczy tolerancji, wyrozumiałości, a przede wszystkim współpracy młodych ludzi z krajów partnerskich.

Dzięki projektowi wspólne działania z młodzieżą z innych krajów przyczynią się do poszerzania kreatywności i przedsiębiorczości uczniów. Projekt jest okazją do integracji i wspólnych działań uczniów, nauczycieli, rodziców, całego społeczeństwa. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w działania projektu.