Współpraca Zespołu Szkół z UMCS
Wpisany przez KKramek   
niedziela, 22 września 2019 20:32

Nasza szkoła przystąpiła do autorskiego programu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej współpracy ze szkołami średnimi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych.

 

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;

ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Nasza szkoła przystąpiła do autorskiego programu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej współpracy ze szkołami średnimi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych.

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.