PROJEKT ERASMUS+ SZKOLENIE ZAWODOWE
Wpisany przez KKramek   
niedziela, 22 września 2019 21:55

Trwanie projektu: 11/2019 – 11/2020

Zespół Szkół w Poniatowej rozpoczyna realizację kolejnego projektu Międzynarodowego Programu Wymiany Młodzieży Erasmus +.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego – Katarzyna Kramek-Mazur.

Projekt będzie trwał od listopada 2019 roku do listopada 2020 r.

Tytuł projektu: “Europejskie praktyki zawodowe – kluczem do rynku pracy”. W ramach projektu 10 techników informatyków oraz 10 techników mechaników uda się na staż do czeskiego miasta Ostrava.

 

W ramach projektu uczniowie mają zapewnione:

- staż zawodowy w terminie 14.06 – 11.07. (26 dni + 2 dni na przejazd) w firmie:

1. informatycy: OVANET a.s. lub Scheema Digital s.r.o.

2. mechanicy: IQ Industrial Solutions s.r.o. lub PBM spol. s.r.o.

- opiekę dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół w Poniatowej oraz opiekę mentora z Chech posługującego się biegle j. polskim

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie w Hotelu Lowcost Ostrava

- program kulturowy: wycieczki do Pragii, Brna oraz zwiedzanie Ostravy

- międzynarodowe dokumenty potwierdzające odbycie stażu: Europass, ECVET, EOEK

- dodatkowe godz. zajęć z j. angielskiego, j. angielskiego zawodowego, j. czeskiego oraz zajęcia z pedagogiem przygotowujące uczniów na dłuższą rozłąkę z rodziną

- inne: przejazd, ubezpieczenie OC i NWW, ubrania robocze (mechanicy), kieszonkowe

 

Niniejszy projekt jest szansą dla młodzieży do nabywania praktycznej wiedzy, nauki języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego, poznania kultury naszych południowych sąsiadów.