Historia ZST - Przełomowy rok 1973
Spis treści
Historia ZST
Początki technikum
Pierwsi dyrektorzy
Przełomowy rok 1973
Kierunki kształcenia
Szkoła po modernizacji
Wszystkie strony

 

Zarys historii ZST od 1973 roku

Nowy etap w historii szkolnictwa zawodowego rozpoczął się w 1973r. wraz z powstaniem Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W jego skład weszły dotychczas istniejące placówki oraz nowo powstałe szkoły dzienne i wieczorowe, technikum, liceum zawodowe, szkoła zawodowa, szkoła policealna. W latach 70. liczebność uczniów i słuchaczy przekraczała 1100 osób w ponad 30 oddziałach. Zatrudniono liczną, odpowiednio wykształconą kadrę pedagogiczną, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.


Fot. 5 Budynek szkolny

Szkoła otrzymała w roku powstania nową okazałą siedzibę wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną i warsztatami praktycznej nauki zawodu. Dzięki dotacjom centralnym i wsparciu zakładu została wyposażona w nowy sprzęt, liczne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Powstała nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego, świetlica oraz bogato wyposażona biblioteka. Uczniowie dojeżdżali do szkoły także z odległych miejscowości, dzięki rozbudowanemu systemowi dowozów pracowników zakładu. Od 1980 r oku mogli także zamieszkać w internacie, który zapewniał im doskonałe warunki, opiekę pedagogiczną i pomoc w odrabianiu lekcji oraz znakomitą kuchnię. W związku z przekształceniami zakładu w 1999r. internat został zlikwidowany, uczniowie mogli korzystać z internatu LO.

Szkoła w 1976 r. zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PREDOM-EDA”, w 1990r. po upadku zakładu nazwa została skrócona do:  Zespół Szkół Technicznych. Jako placówka oświatowa podlega Kuratorium Oświaty w Lublinie, od 1998 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.