Profil humanistyczny

Klasa o profilu humanistycznym jest dla uczniów, którzy są kreatywni i spontaniczni. Potrafią improwizować (to bardzo przydaje się w różnych sytuacjach). Mają bogatą wyobraźnię. Potrafią myśleć abstrakcyjnie i znajdują nowatorskie rozwiązania problemów.

My humaniści mamy wszechstronne zainteresowania. Jesteśmy w elicie społeczeństwa, która czyta przynajmniej jedną książkę na miesiąc. Potrafimy zamykać własne myśli w słowa i skutecznie komunikować z innymi ludźmi, nie tylko w języku polskim.  Uczymy się wielu ciekawych rzeczy. Poznajemy historię, aby więcej wiedzieć o przeszłości i korzystać z doświadczeń przodków. Podróże w czasie są pasjonujące! Wiedza historyczna pozwala nam lepiej zrozumieć twórców różnych epok. Odkrywamy tajemnicze szyfry ich dzieł. Rozwiązywanie takich zagadek zapewnia niezwykłą satysfakcję! Doskonalimy umiejętności komunikacyjne, wzbogacamy słownictwo. Współpracujemy z Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (link)

Rozszerzenie: język polski/historia, wos/geografia, język angielski.