Profil lingwistyczny

„Nowa zintegrowana Europa to młodzi, otwarci na postęp ludzie, którzy zbudują swoją przyszłość w oparciu o solidne wykształcenie i doskonałą znajomość języków obcych.”

W klasie lingwistycznej uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Uczniowie pracują między innymi z platformą edukacyjną, tablicą interaktywną, filmami obcojęzycznymi, TED, obcojęzyczną literaturą i prasą.

Absolwenci tego profilu są przygotowani do podjęcia studiów zwłaszcza na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, lingwistyce stosowanej, europeistyce, stosunkach międzynarodowych oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, do wyboru drugi język: hiszpański, rosyjski, niemiecki lub francuski.

Wysokie wyniki w nauczaniu języków są widoczne w wynikach matur i miejscach jakie nasi uczniowie zajmują w konkursach ogólnopolskich.

Największe osiągnięcia ostatnich lat to:

  • Julia Radzik, Zuzanna Dolak, Magdalena Kramek – wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English High Flier” 2020.
  • Michał Jeziorski – wynik bardzo dobry w Ogólnopolski Konkursie Języka Angielskiego „Understand.”

alt