SUKCESY UCZNIÓW – to jeden z atutów naszej szkoły
Dni Otwarte-online
wtorek, 05 maja 2020 13:32
Osiągnięcia naszych uczniów w rywalizacji pozaszkolnej, niewątpliwie są efektem pozalekcyjnej pracy nauczycieli z młodzieżą.

Najważniejsze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020 to:

 • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Kacper Bigos, 2 miejsce w  kraju, tytuł laureata za rok 2018/2019;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand” - Michał Jeziorski, 7 miejsce w kraju, Kacper Kuchta, 3 miejsce w województwie;
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English ACE”– Michał Jeziorski, 7 miejsce kraju;
 • Wojewódzki Konkurs Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej (j. rosyjski) – Natalia Mędrek, 1 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Piosenki Francuskiej – Julia Zburzyńska, 2 miejsce;
 • Wojewódzki Konkurs Antynikotynowy – Weronika Rodzik, 1 miejsce;
 • I miejsce w rywalizacji sportowej szkół w powiecie opolskim.

Duża liczba stypendystów świadczy o dobrych wynikach nauczania:

 • Stypendia Starosty Powiatu  Opolskiego – 48 uczniów;
 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów- 2 uczniów;
 • Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”- 4 uczniów  (nasi uczniowie otrzymują to stypendium już od kilku lat);
 • Stypendium „Skrzydła” fundowane przez  CARITAS – 2 uczniów;