Jakub, Kamil i Michał Finalistami ogólnokrajowymi OITiW 2020
Wpisany przez M. W.   
środa, 27 maja 2020 16:30

alt

Uczniowie technikum informatycznego Jakub Rosiński (T1a), Kamil Niezbecki (T2a) i Michał Pięta (T2a)  wzięli udział w bloku „A” – (Innowacje techniczne) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii „U”- usprawnienie softwarowo – techniczne, opracowali projekt pt „Zmodernizowana szkoła online – ZS Poniatowa”. Projekt dotyczył opracowania wirtualnego środowiska dla działalności naszej szkoły. W eliminacjach okręgowych w Lublinie praca ta zajęła 1 miejsce, zakwalifikowana została do udziału w zawadach III stopnia. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości przy Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów  w Warszawie za wykonaną pracę nasi uczniowie uzyskali Tytuł Finalisty ogólnokrajowego Olimpiady. Tytuł ten zapewnia zwolnienie z egzaminu zawodowego/ potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznacznie z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwość przyjęcia na studia z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na prawie wszystkie kierunki  techniczne na uczeniach wyższych.

 

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Projekty aktualnie realizowane

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 212 gości