Projekty Unijne w ZS
Dni Otwarte-online

‼️Zostając uczniem ZS w Poniatowej uczyć się będziesz w nowoczesnych pracowniach komputerowych, a swoje pasje realizować będziesz na szkoleniach, kursach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
A wszystko to dzięki od lat realizowanych w naszej szkole projektach unijnych.Na przestrzeni lat uczestniczyliśmy w wielu projektach dzięki którym młodzież nie tylko miała możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach rozwijających zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycznych szkoleniach, wakacyjnych stażach zawodowych, ale również rozbudowaliśmy swoją bazę dydaktyczną, pozyskując m.in. nowoczesne pracownie komputerowe (w ostatnim czasie 6 nowych pracowni) oraz pracownie mechaniczne (z nową obrabiarką CNC), multimedialną pracownię językową, tablice interaktywne, rzutniki i wiele innych pomocy dydaktycznych wzbogacających proces nauczania.Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli udało się nam zrealizować projekty:
????2017-2020 – „Rozwój Infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego”
????2017-2019 - „Nowoczesna Szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
????2017-2019 - „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”
????2012-2013 - „Równe Szanse – lepsze możliwości”
????2004-2005 - „Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej”

Obecnie wspólnie z powiatem aplikujemy o kolejny projekt unijny zwiększający kompetencje zawodowe uczniów.

Więcej o projektach

 

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości