Organizacja zajęć w strefie żółtej
Wpisany przez Dyrektor szkoły   
sobota, 17 października 2020 20:51

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Od 19 października obowiązywać będzie hybrydowy system kształcenia na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia dla połowy oddziałów całej szkoły będą odbywały się stacjonarnie zaś dla drugiej połowy zdalnie. Taki system kształcenia zmieniać się będzie cyklicznie, co tydzień. Wprowadzony system kształcenia hybrydowy obowiązywać będzie do czasu pozostania naszego regionu w strefie żółtej. W trosce o dobro naszych maturzystów wspólnie z radą pedagogiczną podjęliśmy decyzję, że zajęcia klasy LO3 i T4a będą cały czas odbywać się w systemie stacjonarnym. Zajęcia praktycznej nauki zawodu: techniki wytwarzania w klasie T3a i T2b odbywać się będą cały czas stacjonarnie na warsztatach szkolnych zgodnie z planem. Szczegółowy harmonogram przez e-dziennik wysłany został  do każdego ucznia oraz rodzica.