Operator obrabiarek skrawających

Specjalizacja: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z wytwarzaniem i obróbką elementów drewnianych a zwłaszcza do planowania organizacji warsztatu pracy stolarza i pracami w stolarni. 
Szkoła kształci w zakresie zdobywania wiedzy ogólnej i umiejętności praktycznych obróbki i produkcji drzewnej.
Umożliwia zdobycie ciekawego zawodu poszukiwanego na lokalnym i ogólnym rynku pracy.

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

  • odczytywać rysunki techniczne, schematy, sporządzać szkice
  • prowadzić obróbkę skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym
  • wykonywać elementy konstrukcyjne z drewna i tworzyw drzewnych
  • wykonywać klejenie i oklejanie wyrobów stolarskich
  • dobierać i stosować systemy montażu i okuwania wyrobów,
  • wykonywać wyroby o różnorodnym przeznaczeniu, funkcji i konstrukcji

Absolwent nabywa umiejętności wykonywania wyrobów z drewna (meble, stolarka budowlana, ...), posługiwania się elektronarzędziami, maszynami i urządzeniami do obróbki drewna i tworzyw drzewnych.