Elektromechanik

Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, a także instalacji elektrycznych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, sprzętu kinowego i gospodarstwa domowego, reklam świetlnych, oraz podzespołów elektrycznych lotniczych, okrętowych i samochodowych. Wykonuje wszelkiego typu instalacje elektryczne oświetleniowe, siłowe, sterujące i sygnalizujące, z dobieraniem odpowiednich przewodów, osprzętu instalacyjnego, urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających.

 

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do:

  • sprawdzenia stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektryczne,
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń,
  • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych,
  • wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych,
  • montowania i naprawiania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Zawód elektromechanik daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy Absolwent tego kierunku może pracować w wydziałach pomocniczych jako personel służb konserwacyjnych, naprawczych przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,  wydziałach produkcyjnych, przy montażu maszyn i urządzeń elektrycznych, przy montażu, konserwacji i naprawie elektrycznego sprzętu domowego.