Sukces uczniów z ZST - 0limpiada 2011
Wpisany przez BW   
wtorek, 05 kwietnia 2011 14:36

altTegoroczna  edycja Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości na etapie okręgowym zakończyła się ponownym zwycięstwem uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej. Trzyosobowa drużyna odniosła pełny sukces. W klasyfikacji indywidualnej miejsca na podium zajęli: I miejsce - Dawid Kręcisz (uczeń klasy 4), II -  Mariusz Pyda , III - Agnieszka Piwko (uczniowie klasy drugiej). W klasyfikacji drużynowej: miejsce I - oczywiście  Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej, II - Zespół Szkól Samochodowych w Lublinie, III -  Zespół Szkół Przemysłu Chłodniczego i Spożywczego w Lublinie.

alt

Nasi uczniowie będą reprezentować okręg lubelski w eliminacjach ogólnopolskich. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły są w czołówce województwa. Na etapie wojewódzkim przez 9 lat trwania olimpiady, drużyna z ZST 7 razy zwyciężała, dwa razy zajęła II miejsce. Indywidualnie - 5 razy zdobyliśmy najwyższe podium, 6 drugie miejsce, 4 – miejsce trzecie). Najlepszy wynik w etapie ogólnopolskim to II miejsce Pawła Piekosia w 2002 roku. Dzięki tym zwycięstwom wielu naszych uczniów, będąc jeszcze uczniami szkoły średniej zdobyło indeksy na uczelnie techniczne (jedną z nagród dla finalistów jest indeks). W tym roku nagrodą dla zwycięzcy etapu okręgowego (czyli dla Dawida) jest również skuter.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości nie należy do łatwych. Po zaciętych eliminacjach w szkole najlepsi mieli okazje sprawdzić się w rywalizacji w województwie.  Najpierw etap pisemny, w którym biorą udział wszyscy, polegał  na rozwiązaniu 30 pytań testowych i trzech zadań praktycznych. Należało opisać projekt racjonalizatorski oraz wykazać  się praktycznymi umiejętnościami stosowania przepisów prawa własności przemysłowej.  W finale  ustnym  brali  udział uczniowie z najwyższa liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Każdy z uczestników odpowiadał na trzy wylosowane pytania.

Udział młodzieży w OWoW spełnia bardzo ważną rolę w procesie  dydaktyczno-wychowawczym naszej szkoły. Konkursy  są okazją do zdrowej rywalizacji w grupie oraz stwarzają możliwość poznania kolegów i koleżanek z różnych regionów Polski o podobnych zainteresowaniach. W eliminacjach okręgowych OWoW w Lublinie uczestniczy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, przeważającą część stanowią uczniowie ze szkół technicznych, dla których poznanie praw ochrony twórczości technicznej i wykorzystanie innowacji jest ważnym elementem przygotowania zawodowego, a z tą tematyką młodzież szkół średnich spotyka się tylko  na zajęciach pozalekcyjnych.

Sukcesy na olimpiadzie, sukcesy na egzaminie zawodowym (zdawalność w ZST w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 81%, natomiast na obszarze Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej obejmującej kilka województw tylko 56,1%) potwierdzają dobre przygotowanie uczniów z naszej szkoły do egzaminów końcowych i rynku pracy. Specjaliści zawodów w jakich kształcimy młodzież, takich jak technik mechanik ze specjalnością Programista CNC, technik informatyk, technik elektryk są coraz bardziej  poszukiwani na polskim i zagranicznym rynku pracy. Dlatego zachęcamy gimnazjalistów, przed którymi wybór  szkoły średniej o zapoznanie się z ofertą naszej szkoły na stronie www.zst.poniatowa.pl.

(Marek Wawrzyniak - opiekun Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji)