Nowe pracownie komputerowe
piątek, 13 sierpnia 2010 08:09

Wprowadzając nowe kierunki nauczania (technik informatyk, technik mechatronik) szkoła przystąpiła do programów ogłoszonych przez Ministerstwo Edu kacji Narodowej i Sportu pod hasłem „Pracownie komputerowe dla szkół” umożliwiających zdobycie sprzętu komputerowego dla ZST.

 

Dzięki projektowi  współfinansowanemu ze środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny) szkoła posiada 3 pracownie komputerowe z centrum multimedialnym. Dwie z tych pracowni były wyposażone w Mobilny Zestaw Multimedialny (projektor + laptop). Jednocześnie szkoła przystąpiła do  kolejnego projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej”. Dzięki temu projektowi biblioteka posiada 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

W ramach tego projektu 14 nauczycieli pogłębiło swoją wiedzę informatyczną, uczestnicząc w kursach: Technologia informacyjna i edukacja medialna w praktyce szkolnej, Zaawansowane metody tworzenia stron www, Administrowanie szkolną pracownią komputerową.