Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej
sobota, 13 sierpnia 2005 08:10

W roku szkolnym 2004/2005 nauczyciele przedmiotów zawodowych opracowali projekt „Mechatronika szansą d la uczniów ZST w Poniatowej”, który okazał się najlepszy wśród innych projektów zawodowych szkół średnich w naszym powiecie. Spośród 20 najbardziej zaawansowanych projektów modernizacji programów nauczania zawodowego projekt ZST zajął 3 miejsce w województwie. Dzięki temu  baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nową wysoce specjalistyczną pracownię technologiczną, sfinansowaną z Funduszy UE w ramach realizacji projektów zmian w edukacji zawodowej - "Dostosowanie do wymogów współczesnego rynku pracy" - Program Phare 2001.

Pierwszymi, którzy skorzystali z nowej pracowni, byli nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych. Przeszli oni szkolenie "Programowanie obrabiarek CNC" przeprowadzone przez przedstawicieli firm "EMCO", oraz "INTELITEK" konstruujących i produkujących wysokiej technologii obrabiarki przemysłowe i szkoleniowe.

Uczniowie zapoznali się z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie na zajęciach prowadzonych w formie modułowej w liceum profilowanym o profilu "mechatronika", technikum mechanicznym i elektronicznym, w szkole policealnej w zawodzie technik mechatronik oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.