Kreatywni
wtorek, 14 sierpnia 2001 07:10

W  roku szkolny 2001 młodzież z Samorządu Uczniowskiego i z redakcji „Podławka” wzięła udział w programie „Kreatywni 2001”. Realizacja zadań programowych odbywała się pod patronatem Koła Naukowego – animatora menadżera kultury zrzeszającego studentów pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie w ramach programu przeprowadzili tygodniową akcję pod hasłem „Nie narkotykom, nie przemocy, nie alkoholizmowi”.

Akcja przebiegała w następujących formach: audycje radiowe emitowane przez szkolny radiowęzeł, gazetki ścienne oraz hasła ostrzegające przed skutkami nałogów, spotkania z osobami zajmującymi się zawodowo problematyką uzależnień: terapeutą z Monaru, terapeutą z przychodni przeciwalkoholowej, kuratorem sądowym, policjantem z Wydziału Prewencji, forum dyskusyjne „Dziękuję Nie – Nie dajmy się ogłupić”, apel podsumowujący – inscenizacja słowno-muzyczna „Bądźmy wolni!” (inscenizacja ta przedstawiona była podczas Dni Trzeźwości 17.06.2001 r.).

Za zorganizowaną akcję otrzymaliśmy wyróżnienie, a dwaj nasi uczniowie pojechali na dwudniowe szkolenie dla animatorów kultury, które odbyło się w Kazimierzu.

Należy dodać, że program „Kreatywni 2001” był programem ogólnopolskim, nad którym przejęła patronat organizacja UNESCO  i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Grupa Kreatywnych z ZST

Forum dyskusyjne

Apel „Bądźmy wolni”

Młodzi Kreatywni po apelu