"Bussines game" - sukces w wirtualnej przestrzeni
środa, 14 sierpnia 2002 07:17

W roku szkolnym 2002/2003 dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej wzięło udział w projekcie pod nazwą Business Game”, realizowanym w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, a zorganizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Projekt zakładał trzy etapy. Naj­pierw nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie przedsiębiorczości oraz współuczestniczyli w grze „Business Game” w Lublinie. Drugi jego etap miał na celu zapoznanie uczestniczącej młodzieży z wybranymi zagadnie­niami z przedsiębiorczości.

 

Najważniejszym i najciekawszym etapem była sama gra komputerowa „Business Game”. Przez osiem kolejnych dni,  w pracowni komputerowej, w symulacyjnej grze, inicjowanej przez internet, młodzież prowadziła własne firmy produkujące i sprzedające komputery. Zasady były proste. W każdej szkole biorącej udział w projekcie było po dwie drużyny, czyli na światowym rynku konkurowało ze sobą 10 firm komputerowych. Na początek  każda firma otrzymywała 1.000.000 $. Kwota ta wydawała się oszałamiająco duża, choć jak się później okazało, zbyt mała na inwestycje. Należało podjąć różne decyzje: gdzie zlokalizować fabrykę, dla jakiego segmentu rynku sprzedawać komputery, jakie mają być te komputery, ile wydać na marketing i reklamę, na jakim kontynencie,  w jakim państwie i mieście otworzyć sklepy, ilu zatrudnić sprzedawców, czy rozwijać inwestycje? Po każdym kwartale młodzi przedsiębiorcy wysyłali komplet decyzji przez internet do USA, gdzie oceniano i w korespondencji zwrotnej przysyłano wyniki działalności gospodarczej firmy. Po ośmiu dniach - koniec gry. Dzień wyczekiwania, kto wygrał? Nareszcie są wyniki. SUKCES!!! Firma „Start PC” z ZST w Poniatowej zajęła II miejsce.

Projekt zakończył się uroczystym podsumowaniem i ogłoszeniem wyników w Lublinie. Na spotkanie to została zaproszona młodzież wraz z nauczycielami-opiekunami i Dyrekcją Szkoły. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta Lublina i województwa:

Prezydent Lublina – A. Pruszkowski, przedstawiciel Marszałka Województwa – T. Modzelewska. Lubelską Fundację Rozwoju, czyli organizatora reprezentował Prezes Andrzej Kidyba oraz koordynator programu Małgorzata Targońska.

Zwycięska drużyna z ZST