Jak rozwijać zainteresowania w ZS

Możliwość rozwoju własnych zainteresowań, niekoniecznie bezpośrednio związanych z nauką, jest również jednym z argumentów wyboru szkoły.

W jaki sposób  młodzież z ZST spędza swój wolny czas? Koła zainteresowań, różne agendy działające na terenie szkoły na pewno są dobrym antidotum na wszechogarniającą nudę i marazm  nastolatków. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, miło spędzić czas, dowiedzieć się czegoś ciekawego, rozwijać swoje zainteresowania, nawiązać nowe wartościowe znajomości i przyjaźnie. Oczywiście pod czujnym okiem opiekuna.

 


 

Od roku 2001 w szkole działa bardzo prężnie Szkolny Klub Techniki i Racjonalizacji zrzeszający młodzież interesującą się wynalazczością, kierunkami rozwoju techniki i organizacji pracy, inicjowaniem i organizowaniem giełd, wystaw i innych przedsięwzięć inspirujących twórczość techniczną.

Jednym z głównych zadań SzKTiR jest przygotowanie uczniów do Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Należy podkreślić, że młodzież skupiona w klubie w ciągu ostatnich lat odniosła bardzo duże sukcesy. Właściwie od początku istnienia członkowie klubu zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości  (na etapie wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zawsze są w ścisłej czołówce). Osiągają również znaczne sukcesy w finałach krajowych.  Trud jaki wkładają w przygotowanie się do konkursu owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem na wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

SzKTiR przygotowuje dla pozostałych uczniów, laików w dziedzinie techniki  stronę internetową www.szktir.glt.pl

Dawid zwycięzca ubiegłorocznej Olimpiady wraz z nagrodą - skuterem


Od dwóch lat w szkole działa Koło Robotyki. Dzięki zakupowi zestawu elementów konstrukcyjnych młodzież z powodzeniem buduje i programuje  roboty.

Młodzi  programiści ze swoim pierwszym robotem


W 2010 roku w ZST powstało Koło Strzeleckie. Szybko okazało się, że nowa agenda w szkole to strzał w 10. Zainteresowanie młodzieży tą formą sportu przerosło najśmielsze oczekiwania. Niektórzy nauczyciele również spróbowali się zmierzyć z karabinkiem, tarczą i to z niezłym rezultatem. Po wielu zawodach okazało się, że wśród uczniów ZST są prawdziwi mistrzowie.

Więcej w linku koło strzeleckie

Zawody strzeleckie o Puchar Zarządu Koła Powiatowego LOK


Mimo, że jesteśmy szkołą techniczną wielu naszych uczniów realizuje się artystycznie w zespole muzycznym. Bez nich każda szkolna uroczystość nie miałaby racji bytu. Repertuar jest zawsze dostosowany do okoliczności, czy to zacny Dzień Edukacji, czy nabożne kolędowanie, czy frywolne Walentynki lub Dzień Kobiet, czy wreszcie wytęsknione powitanie wakacji.

Więcej w linku Zespół muzyczny

Zespół muzyczny podczas próby


W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy z przyjemnością poświęcają swój czas dla innych. Idea "wolontariatu" zawsze była im bliska. Są oni gotowi w każdej chwili odpowiedzieć na apel i pomóc w organizacji i przeprowadzeniu imprez dla dzieci, uczestniczyć w akcjach zbiórek dla potrzebujących, pomagać innym. Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu "Słoneczko" bierze udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”. „Góra Grosza”. Nasi wolontariusze współpracują ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą. Corocznie pomagają dzieciom niepełnosprawnym podczas organizowanych przez Stowarzyszenie przeglądów teatralnych czy letnich festynów, organizują bale noworoczne dla dzieci.

Uwieńczeniem tej wieloletniej działalności było wyróżnienie, jakie szkoła otrzymała podczas Gali Wolontariat 2009, która odbyła się w Kraśniku.

Więcej w linku działalność wolontariatu

Nagrodzeni za wolontariat - podczas Gali Wolontariat w 2009 w Krasniku

 


Od lat uczniowie Zespołu Szkół Technicznych niosą pomoc innym, oddając honorowo krew. W roku 2007 po raz pierwszy jako szkoła wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”. Dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pełnoletni uczniowie naszej szkoły mogli oddawć ten drogocenny lek w 2009r.  W ZST działa Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi,jako filia Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża przy PGK w Poniatowej, który współpracuje z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Więcej w linku Akcje HDK

Jedna z akcji honorowych dawców krwi


Młodzież kreatywna udziela się w pracy Samorządzie Uczniowskim, który przede wszystkim dba o życie kulturalne w szkole oraz opiekuje się szkolnym radiowęzłem.

Więcej w linku Samorząd Uczniowski


Otrzęsiny pierwszaków 2011