Nie tylko uczymy, ale i pomagamy

Nasza szkoła jest szkołą typową, tzn. uczęszczają do niej różni uczniowie i ci dobrzy, pracowici, zdyscyplinowani i tacy, którym trzeba pomóc. Nie można przecież zamknąć drzwi szkoły przed uczniami leniwymi, mało aktywnymi i na dodatek mającymi trudną sytuację rodzinną. Praca z taką młodzieżą jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa. A okazuje się, że przy dużych chęciach i zaangażowaniu młodzieży można poprawić i sytuację rodzinną i szkolną dziecka. My staramy się przy pomocy Kuratorów Sądowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomagać nie tylko samym uczniom, ale i ich rodzicom. Czasami wystarczy niewielka podpowiedź, gdzie należy się zwrócić ze swoimi problemami i to wystarczy, aby zachęcić do walki o swoje prawa (np. w rodzinie z problemem alkoholowym).

 

Jesteśmy po to, aby pomagać i zachęcać, a nie szufladkować do grup „uczeń trudny”, „rodzina patologiczna”.

Znajdujemy również czas na pracę pozalekcyjną i pozaszkolną z młodzieżą, która chętnie angażuje się tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Mamy młodzież kreatywną udzielającą się w pracy Samorządu Uczniowskiego, który przede wszystkim dba o życie kulturalne w szkole oraz opiekuje się szkolnym radiowęzłem.

Wieloletnią tradycją ZST jest praca młodzieży i ich opiekunów nauczycieli na rzecz środowiska. Poświęcają oni swój wolny czas, aby pomagać Tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Wielu na pewno jeszcze pamięta wspaniałe bale karnawałowe dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Wolontariusze z ZST od lat współpracują ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Są gotowi pomagać w każdej imprezie organizowanej dla dzieci.

W roku 2009 powstało Szkolne Koło Wolontariatu "Słoneczko" , które bierze czynny udział w pracy z potrzebującymi pomocy.

więcej  o akcjach wolontariuszy z ZST

Od lat uczniowie Zespołu Szkół Technicznych niosą pomoc innym, oddając honorowo krew. W roku 2007 po raz pierwszy jako szkoła wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”. Na początku, oczywiście z odrobiną niepewności, czy pomysł przyniesie oczekiwane rezultaty. Okazało się, że nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i nie straszne im było zetknięcie się z igłą i strzykawką. Gratulujemy wszystkim odwagi

Dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pełnoletni uczniowie naszej szkoły mogli oddawać ten drogocenny lek. Od tej pory stali się oni honorowymi dawcami krwi. Do wzięcia udziału w kolejnych akcjach nie trzeba było namawiać nikogo. Wręcz przeciwnie, nawet młodsi uczniowie chcieli uczestniczyć w akcjach.

W roku 2009 w ZST powstał Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi, jako filia Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża przy PGK w Poniatowej.

Postawa naszych uczniów - Honorowych Dawców Krwi jest godna naśladowania i z pewnością znajdzie w kolejnych latach następców wśród młodszych kolegów i koleżanek.

więcej o akcjach honorowych dawców krwi z ZST