Szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru - Atrakcyjne kierunki kształcenia w technikumn

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, suplement "europass" w języku polskim i angielskim potwierdzający posiadane umiejętności.

Podajemy 5 argumentów potwierdzających tezę, że szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru.

  1. Szkoła zawodowa jako jedyna daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę.
  2. Jej uczniowie przygotowywani są do zakładania i prowadzenia małych firm usługowych, np. sklepu komputerowego, zakładu instalatorstwa elektrycznego czy zakładu naprawy sprzętu elektrycznego czy elektronicznego itp.
  3. Umiejętności praktyczne łatwiej zdobyć w młodym wieku, im człowiek starszy, tym trudniej opanować pewne czynności manualne, a więc warto rozpocząć kształcenie zawodowe już po gimnazjum.
  4. Szkoła zawodowa doskonale przygotowuje do studiów politechnicznych. Dowodem na to jest duża liczba absolwentów technikum, kontynuujących naukę na politechnikach, a wielu naszych absolwentów pozostaje na uczelniach podejmując pracę naukową. Technikum nie ogranicza również możliwości wyboru studiów,mamy absolwentów, którzy ukończyli bądź tez studiują na uczelniach innych niż techniczne.
  5. Najskuteczniejszym sposobem zdobywania wiedzy jest łączenie teorii z praktyką, a taki system kształcenia dominuje w szkole zawodowej.

Jaki zawód wybrać? Jacy specjaliści są i będą w przyszłości poszukiwani na rynku pracy w kraju i Europie?

W chwili obecnej na topie są i będą przez najbliższe minimum 10 lat kierunki inżynieryjne i ścisłe. Mamy w Polsce niestety za dużo humanistów. Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, mechatronik. mechanik, elektronik, elektryk czy logistyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent naszego technikum może po zakończeniu szkoły  rozpocząć interesującą pracę lub kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

 


 

Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze z przyszłością. Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę absolwentom gimnazjów po ukończeniu naszej szkoły zdobycie ciekawej pracy.

Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dyscypliny zawodowe. Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Można przyjąć, że mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się generalnie problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

 


 

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

W naszej szkole, w związku z istnieniem specjalistycznej pracowni technologicznej (patrz link: Nowoczesna pracownia) można realizować program technika mechanika w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Jako jedna z nielicznych szkół w województwie lubelskim nasza szkoła otrzymała zestaw kosztownych sterowników z oprogramowaniem, dzięki temu ZST może być ośrodkiem egzaminacyjnym dla technika mechanika i technika mechatronika.

 


Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów. Jednym z nich jest właśnie technik elektronik. Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Jest ona w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń elektronicznych itp. Technik elektronik może wykonywać prace techniczne indywidualnie lub zespołowo, a po uzyskaniu doświadczenia zawodowego pełnić funkcje mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.

 


Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.


We współczesnym świecie ranga zawodu logistyka wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Logistyk jest zawodem uznanym, ma międzynarodową renomę, dobrze płatnym i przyszłościowym. Dobrze wykształcony, wysokiej klasy specjalista z logistyki znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale i w Europie gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce.

Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.