Zwycięstwo ZST w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości
Wpisany przez MWawrzyniak   
niedziela, 01 kwietnia 2012 14:39

W dniu 28 marca 2012 r. w Lublinie odbyły się Eliminacje Okręgowe  OWoW. Po raz kolejny drużyna z naszej szkoły, w składzie: Czarek Duda (kl.T2b), Agnieszka Piwko  (kl.T3a) Mariusz Pyda  (kl.T3a), okazała się najlepsza. Mariusz zdobył I miejsce, Agnieszka – II, obydwoje zostali laureatami okręgowymi i będą reprezentować okręg lubelski podczas Olimpiady Ogólnopolskiej. Wyniki Mariusza i Agnieszki to ich kolejny sukces, w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyli w krajowych eliminacjach OWoW w Nisku,  gdzie uzyskali tytuł finalisty Olimpiady, co gwarantuje im zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz wstęp poza postępowaniem kwalifikacyjnym na prawie wszystkie kierunki studiów technicznych. Miejsce I w klasyfikacji zespołowej jest sukcesem całej naszej drużyny. Życzymy dalszych sukcesów naszym reprezentantom.

 

Celem Olimpiady OWoW jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą, a szczególnie w zakresie :

-prawa własności przemysłowej ;

-umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych ;

-technik twórczego myślenia ;

-poznania ważniejszych wynalazków oraz ich twórców .

Eliminacje okręgowe są przeprowadzane w dwóch etapach, tj.:   pisemnym i  ustnym.

Etap pisemny- Uczestnicy otrzymują 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej.

Etap ustny- Uczestnicy odpowiadają na 3 wylosowane pytania

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 9  trzy-osobowych drużyn reprezentujących szkoły z okręgu lubelskiego.

Skład naszej drużyny:

 

  1. Cezary Duda       kl. T2b
  2. Agnieszka Piwko  kl. T3a
  3. Mariusz Pyda       kl. T3a

 

Wyniki  klasyfikacji zespołowej:

 

  • miejsce 1 - Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej
  • miejsce 2 - Zespół Szkół chemicznych i spożywczych w Lublinie
  • miejsce 3 - Zespół Szkół nr 1 w Lublinie

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

 

  • miejsce 1 - Mariusz Pyda   ZST Poniatowa
  • miejsce 2 - Paulina Dziewa  ZS nr 1 w Świdniku
  • miejsce 3 - Agnieszka Piwko  ZST Poniatowa

 

Cała trójka laureatów okręgowych OWoW w Lublinie będzie reprezentować Okręg Lublin na eliminacjach ogólnopolskich OWoW, które najprawdopodobniej odbędą się  w dniach 29-31 maja 2012r. w Bartoszycach woj. warmińsko-mazurskie.

Opiekunem reprezentacji  będzie mgr inż. Marek Wawrzyniak.