Wyróżnienie dla nauczyciela Pana Marka Wawrzyniaka
Wpisany przez BW   
niedziela, 18 listopada 2012 15:22

W dniu 14 września 2012 r w Auli Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4 odbyły się uroczystości jubileuszowe 50- lecia Wojewódzkiego Klubu Racjonalizacji i Wynalazczości w Lublinie.

Wśród zaproszonych gości był m.in.: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent M. Lublin, Prezes Urzędu Patentowego, rektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele największych firm Lubelszczyzny.

Podczas uroczystości zasłużonym działaczom i Wojewódzkiemu Klubowi Techniki i Racjonalizacji wręczone zostały odznaczenia państwowe, stowarzyszeniowe i wojewódzkie.

Wśród odznaczonych znalazł się nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej Pan Marek Wawrzyniak.

Wyróżniony został Złotą Honorową  Odznaką PZSWiR (Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów). Jest to już kolejne wyróżnienie, gdyż w 2004 roku w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości otrzymał Odznakę Honorową Prezesa Rady Ministrów Marka Belki.

Od kilkunastu lat Pan Marek przygotowuje  młodzież do Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Corocznie osiągającą oni duże sukcesy. Drużynowo od 2000 roku w finale wojewódzkim zawsze są pierwsi. Indywidualnie wielu z uczniów zostaje laureatami i finalistami etapu ogólnopolskiego.

Gratulujemy młodzieży, a przede wszystkim Panu Markowi Wawrzyniakowi tak dobrych wyników. Życzymy dalszych zwycięstw.

 

Fotki naszej drużyny podczas podsumowania olimpiady w Lublinie oraz podczas ostatniego finału ogólnopolskiego XXXVIII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w Bartoszycach - wycieczki do Świętej Lipki i do Wilczego Szańca.

Okręg lubelski reprezentowali Mariusz Pyda, Agnieszka Piwko z ZST oraz uczennica Zespołu Szkół Nr.1 w Świdniku Paulina Dziewa. Wszyscy finaliści uzyskali zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwość przyjęcia na studia z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na prawie wszystkie kierunki techniczne na uczeniach wyższych. Mariusz jako zwycięzca etapu wojewódzkiego dodatkowo otrzymał skuter - co widać na fotkach.