Technik mechatronik

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

Nowoczesna, skomputeryzowana pracownia mechatroniczna umożliwiła  szkole kształcenie w zawodzie, który niewątpliwie należy do zawodów nowej generacji, w techniku mechatroniku.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Duże zmiany w ciągłe szybko rozwijającej się technologii mobilizują naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych do ciągłego dokształcania i np. jeden z nich uczestniczył w kursie „Nowoczesne technologie program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w branży mechanicznej realizowanego przez MEN w ramach priorytetu „Wysoka jakość systemu oświaty”. W ramach projekt odbył doskonalenie w zakresie programowania CNC oraz aktualnie jest na stażu w firmie SIPMA w Lublinie (jedna z większych firm produkująca maszyny rolnicze)