Technik elektronik

Szkoła od wielu lat prowadzi kształcenie w tego typu szkole, ma w tej dziedzinie dobrze wyposażoną pracownię elektroniczną i dwie komputerowe (z dostępem do Internetu), doświadczoną kadrę pedagogiczną. Możemy poszczycić się sukcesami naszych uczniów tego kierunku w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. Corocznie, od roku 2000, uczniowie zdobywali czołowe miejsca w etapie wojewódzkim, reprezentowali z niemałym powodzeniem  rejon lubelski w etapie ogólnopolskim,  dzięki czemu wielu z nich uzyskało  indeksy na wyższe uczelnie. Patrz link: Sukcesy członków klubu SZKTiR

 

NOWA PODSTAWA  PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 

Absolwent technikum o specjalności elektronika ogólna potrafi obsługiwać urządzenia elektroniczne powszechnego użytku, dobrać aparaturę pomiarową, wyznaczyć i analizować charakterystyki pracy elementów i układów elektronicznych, testować układy i urządzenia elektroniczne, poprawnie eksploatować urządzenia zgodnie z dokumentacją, doradzać klientowi zakup określonego sprzętu, przeprowadzać reklamę wybranego sprzętu elektronicznego.

Ukończenie technikum i zdanie egzaminu zawodowego daje kwalifikacje zawodowe w takich dziedzinach jak: telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektronika itp.Specjalizację zdobywają absolwenci w ostatnim roku nauki i mogą to być: systemy i sieci komputerowe, urzadzenia audiowizualne, automatyka przemysłowa.