Technik elektryk

Technik elektryk zdobywa kwalifikacje do:

  • wykonywania montażu instalacji elektrycznej
  • programowania nowoczesnych instalacji elektrycznych
  • diagnozowania stanu instalacji
  • diagnozowania stanu urządzeń i maszyn elektrycznych
  • lokalizowania uszkodzeń i dokonywania napraw

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach produkcyjnyc
  • elektrowniach
  • zakładach energetycznych
  • firmach usługowych
  • firmach, które specjalizują się w montażu instalacji elektrycznych

Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki  w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka.