Praktyka zawodowa-T3a
1 Lista obecności
2 Dziennik praktyk
3 Zaświadczenie o ukończeniu praktyki
4 Program praktyki - technik mechanik
5 Program praktyki - technik informatyk