Praktyka zawodowa-T2
1 Dziennik praktyk
2 Lista obecności
3 Program praktyki - technik informatyk
4 Program praktyki - technik mechanik
5 Zaświadczenie o ukończeniu praktyki