Praktyka zawodowa-T4
1 Uwaga praktykanci
2 Dziennik praktyk
3 Program praktyki - technik mechanik
4 Zaświadczenie o ukończeniu praktyki