1998/1999
Technikum T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr Elżbieta Zawadzka

 
Technikum - T5b elektronika ogólna

wychowawca: mgr Zbigniew Adamski

 
Technikum po ZSZ - LT3 obróbka skrawaniem

wychowawca: inż. Józef Kazanowski

 
ZSZ - Z3a ślusarz mechanik

wychowawca: mgr Krystyna Zielińska

 
ZSZ - Z3b krawiec odzieży damskiej lekkiej

wychowawca: mgr Małgorzata Wójcikowska