2000/2001
Technikum - T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr inż. Bożena Wyroślak

 
Technikum - T5b elektronika ogólna

wychowawca: mgr inż. Marek Wawrzyniak

 
Technikum po ZSZ - TZ3 obróbka skrawaniem

wychowawca: inż. Waldemar Miącz

 
ZSZ - Z3a elektromechanik

wychowawca: mgr Marek Mędrek

 
ZSZ - Z3b krawiec odzieży damskiej lekkiej

wychowawca: mgr inż.  Lidia Miazga

 
ZSZ - Z3c stolarz

wychowawca: Bogdan Mikiciuk