2002/2003
Technikum - T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr inż. Zenon Gmurkowski

 
Technikum - T5b elektronika ogólna

wychowawca: mgr Halina Nowaczek

 
Technikum po ZSZ - TZ3a technik technologii

wychowawca: mgr Grażyna Chabucka

 
Technikum po ZSZ - TZ3a obróbka skrawaniem

wychowawca: mgr Józef Targosiński

 
Liceum techniczne - LT4 profil mechatroniczny

wychowawca: mgr Małgorzata Wójcikowska

 
ZSZ - Z3a elektromechanik, krawiec

wychowawca: mgr Zbigniew Adamski