2005/2006
Technikum - T4a urządzenia chłodnicze (sportowcy)

wychowawca: mgr Marek Mędrek

 
Technikum - T4b technik elektronik

wychowawca: mgr inż. Bożena Wyroślak

 
Liceum profilowane - Lp3a profil mechatroniczny

wychowawca: mgr Józef Targosiński, inż. Waldemar Miącz

 
Liceum profilowane - LP3b profil zarządzanie informacją

wychowawca: mgr Małgorzata Wójcikowska

 
Liceum profilowane - LP3c profil usługowo-gospodarczy

wychowawca: mgr Aneta Klucznik

 
Szkoła policealna - SP 1 technik mechatronik

opiekun: mgr inż. Marek Wawrzyniak