2006/2007
Technikum - T4b technik elektronik

wychowawca: mgr Zbigniew Adamski

 
Liceum profilowane - Lp3a profil mechatroniczny

wychowawca: mgr Halina Czarnota

 
Liceum profilowane - LP3b profil zarządzanie informacją

wychowawca: mgr Grażyna Chabucka

 
Szkoła policealna - SP 1a technik mechatronik

opiekun: inż. Wiesław Światek, inż. Waldemar Miącz

 
Szkoła policealna - SP 1b technik informatyk

opiekun: mgr Grzegorz Niezgoda