2007/2008
Liceum profilowane - LP3b profil zarządzanie informacją

wychowawca: mgr Anna Zawadzka-Wyroślak

 
Szkoła policealna -SP2a technik mechatronik

opiekun: inż. Wiesław  Światek, inż. Marek Wawrzyniak