2008/2009
Technikum - T4b technik elektronik

wychowawca: mgr Katarzyna Kobiałka

 
Liceum profilowane - Lp3a profil mechatroniczny

wychowawca: mgr Jacek Kiraga

 
Liceum profilowane - LP3b profil zarządzanie informacją

wychowawca: mgr Małgorzata Wójcikowska