Kierunki - informacje ogólne

Zespół Szkół  prowadzi rekrutację do szkół średnich ponadgimnazjalnych oraz dla szkół dla dorosłych.

Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
Kierunki kształcenia

Dla absolwentów gimnazjum

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (3 letnie)

  • humanistyczna-klasa patronacka KUL krajoznawstwo i turystyka kulturowa / turystyka historyczna
  • matematyczna
  • biologiczno—chemiczna
  • mundurowa / policyjna, strażacka /

TECHNIKUM  (4 letnie)

Chcąc dowiedzieć się szczegółów związanych ze zmianami jakie wprowadza reforma zajrzyj do linku interesującego cię zawodu.

(źródło:  nowe podstawy programowe przygotowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  (3 letnia)

Dla absolwentów szkoły podstawowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (4- letnie)

  • humanistyczna-klasa patronacka KUL
  • matematyczna
  • biologiczno-chemiczna

TECHNIKUM  (5- letnie)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  (3 letnia)


Szkoły dla dorosłych (bezpłatne)

SZKOŁA POLICEALNA

  • Technik informatyk
  • Technik BHP (nowa specjalność)

- Technik BHP trwa 3 semestry, może być prowadzony  w systemie stacjonarnym lub zaocznym  w zależności od potrzeb

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(trzyletnie, przygotowujące do matury)