Zasady rekrutacji
Elektroniczna rekrutacja

Zespół Szkół  prowadzi rekrutację do szkół średnich ponadgimnazjalnych oraz dla szkół dla dorosłych.

Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

 
Wymagane dokumenty

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Wynik egzaminu gimnazjalnego.
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
  4. Zaświadczenie komisji  konkursowej wydane laureatom konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
  5. 2 fotografie ( podpisane na odwrocie)
  6. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (technikum, ZSZ)