Liceum Ogólnoształcace
Aktualne klasy w LO

klasa 3a

klasa 2a

klasa 1a

 

Proponujemy następujące profile w klasach licealnych:

 

klasa patronacka KUL krajoznawstwo i turystyka kulturowa / turystyka historyczna

rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru z proponowanych,

przedmioty rozszerzone:   geografia, historia

przedmiot uzupełniający: przyroda/historia i społeczeństwo

przedmiot dodatkowy: elementy kulturoznawstwa

Wydział Historii KUL na mocy umowy obejmie patronat merytoryczny nad tą klasą.


 

klasa matematyczna

rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru z proponowanych,

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

 


 

klasa biologiczno—chemiczna

rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru z proponowanych,

przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

 


 

klasa mundurowa / policyjna, strażacka /

rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru z proponowanych,

przedmioty rozszerzone matematyka , geografia,

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

przedmioty dodatkowe: edukacja prawna, dodatkowe zajęcia sprawnościowe np.. samoobrona