Technikum


Aktualne klasy w Technikum

klasa T4a - Technik informatyk

klasa T4b - Technik mechanik

klasa T3a - Technik informatyk

klasa T2a - Technik informatyk

klasa T1a - Technik informatyk

klasa T1b - Technik elektryk

 

W Technikum proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 
Technik informatyk

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.  Celem  kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.

Więcej…
 
Technik mechanik - specjalność programista CNC

W związku z  powstałą pracownią technologiczną (patrz link: Nowoczesna pracownia) szkoła posiada w pełni przygotowaną bazę dydaktyczną do praktycznego nauczania programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Współczesny  technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz projektowania obiektów mechanicznych i procesów obróbki i montażu.

Więcej…
 
Technik elektryk

Technik elektryk zdobywa kwalifikacje do:

  • wykonywania montażu instalacji elektrycznej
  • programowania nowoczesnych instalacji elektrycznych
  • diagnozowania stanu instalacji
  • diagnozowania stanu urządzeń i maszyn elektrycznych
  • lokalizowania uszkodzeń i dokonywania napraw
Więcej…
 
Technik elektronik

Szkoła od wielu lat prowadzi kształcenie w tego typu szkole, ma w tej dziedzinie dobrze wyposażoną pracownię elektroniczną i dwie komputerowe (z dostępem do Internetu), doświadczoną kadrę pedagogiczną. Możemy poszczycić się sukcesami naszych uczniów tego kierunku w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. Corocznie, od roku 2000, uczniowie zdobywali czołowe miejsca w etapie wojewódzkim, reprezentowali z niemałym powodzeniem  rejon lubelski w etapie ogólnopolskim,  dzięki czemu wielu z nich uzyskało  indeksy na wyższe uczelnie. Patrz link: Sukcesy członków klubu SZKTiR

Więcej…
 
Technik mechatronik

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

Nowoczesna, skomputeryzowana pracownia mechatroniczna umożliwiła  szkole kształcenie w zawodzie, który niewątpliwie należy do zawodów nowej generacji, w techniku mechatroniku.

Więcej…