Poniatowskie Forum Nowych Technologii
Poniatowskie Forum Nowych Technologii
Wpisany przez BW   
piątek, 12 maja 2017 08:33

26 kwietnia w Zespole Szkół w Poniatowej odbyło się kolejne przedsięwzięcie o zasięgu środowiskowym.

W konferencji informatycznej I Poniatowskie Forum Nowych Technologii uczestniczyło około 120 młodych ludzi z całego powiatu, interesujących się nowoczesną techniką. Gościliśmy uczniów z Opola Lubelskiego, Kluczkowic, Chodla, Józefowa nad Wisłą, Karczmisk, Łazisk, Wilkowa oraz Poniatowej.

Celem konferencji było propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęceniu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzinami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju osobowego młodego człowieka we współczesnym zautomatyzowanym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie.

Więcej…
 
Przesiębiorcy
Wpisany przez BW   
niedziela, 23 kwietnia 2017 21:47

Wsparcia w organizacji konferencji udzielą przedsiębiorcy: Pawtrans Holdind Sp.z.o.o., WentworthTech Sp.z.o.o., Orzeł S.A., Metalton G.Olchawski SP.J. Przedstawiciele firm zaprezentują swoje stoiska oraz przedstawią informację o swojej działalności.  Dziękujemy im również za udzielenie wsparcia finansowego.

 
Komitet Honorowy
Wpisany przez BW   
niedziela, 23 kwietnia 2017 21:17

Poniatowskie Forum Nowych Technologii wpisuje się w cykl przedsięwzięć związanych z 80-leciem Centralnego Okręgu Przemysłowego i 55-leciem nadania Poniatowej praw miejskich. W Komitecie Honorowym tych uroczystości, a więc i naszej konferencji są Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Pana Sławomir Sosnowski.

Patronatem Honorowym konferencję objęli również Starosta Opolski Pan Zenon Rodzik i Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak.

 
Prelegenci
Wpisany przez Administrator   
sobota, 22 kwietnia 2017 12:23

Podczas konferencji Poniatowskie Forum Nowych Technologii  odbędą się wykłady o tematyce związanej z nowymi technologiami oraz ich wykorzystaniem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy, prowadzone przez specjalistów IT:

  1. Scrum - does it really work? / Scrum - czy to działa? /
  2. Programming - how to change my Life / Programowanie - jak zmienić swoje życie /
  3. eduLAB - THINK - CREATE – CHANGE /eduLAB - MYŚLEĆ - TWORZYĆ – ZMIENIAĆ /

oraz wykłady przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół:

  1. Druk 3D – „Drukujemy Rzeczy nie kartki” - historia o tym, jak wydrukować wszystko!
  2. „Historia rozwoju  przemysłu w naszym regionie” – Centralny Okręg Przemysłowy, a współczesne przedsiębiorstwa

 

Przybliżamy sylwetki prelegentów
 
Poniatowskie Forum Nowych Technologii
Wpisany przez BW   
czwartek, 20 kwietnia 2017 19:42

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 w Zespole Szkół w Poniatowej, w godzinach od 8:30 do 14:00. Skierowana jest ona do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z naszego regionu. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziały wszystkie gimnazja i szkoły średnie z powiatu opolskiego. Spodziewamy sie około 130 uczniów zainteresowanych informatyką i nowymi technologiami.

Konferencja ma służyć propagowaniu wśród uczniów wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęceniu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzinami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju osobowego młodego człowieka we współczesnym, zautomatyzowanym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie.

 

 

ZAPRASZAMY do śledzenia informacji na fanpage szkoły

https://www.facebook.com/zsponiatowa/

Dla tych co nie mają Facebooka - zakładka  Poniatowskie Forum Nowych Technologii

Więcej…