2009/2010
Technikum - T4b technik informatyk

wychowawca: mgr Tatiana Lasota-Rodzik

 
Liceum profilowane - LP3b profil zarządzanie informacją

wychowawca: mgr Agnieszka Kocoń

 
Szkoła policealna - SP 2a

opiekun: mgr Paweł Gębka

 
Liceum uzupełniające - LU 2

opiekun: mgr Grzegrz Niezgoda

 
Technikum uzupełniające - TU 3 technik mechanik

opiekun: mgr Wiesław Świątek