1982/1983
Technikum - T5 obróbka plastyczna

wychowawca: Zygmunt Kuś

 
Technikum po ZSZ - LT3 obróbka skrawaniem

wychowawca: mgr Hanna Strawa

 
Liceum zawodowe - LZ4 sprzedawca

wychowawca: mgr Elżbieta Zawadzka

 
ZSZ - Z3a ślusarz narzędziowy, ślusarz mechanik

wychowawca: mgr Jerzy Kuchta

 
ZSZ - Z3b tokarz

wychowawca: mgr Anna Witkowska

 
ZSZ - Z3c frezer, szlifierz metali

wychowawca: mgr Stanisław Romanowicz