1983/1984
Technikum - T5 obróbka plastyczna

wychowawca: mgr Halina Nowaczek

 
Technikum po ZSZ - LT3 obróbka skrawaniem

wychowawca: mgr inż. Zenon Gmurkowski

 
Liceum zawodowe - LZ4 sprzedawca

wychowawca: mgr Danuta  Jachymek

 
ZSZ - Z3a ślusarz narzędziowy, ślusarz mechanik

wychowawca: mgr Janina Wereska

 
ZSZ - Z3b tokarz

wychowawca: inż. Antoni Głogowski

 
ZSZ - Z3c frezer, szlifierz

wychowawca: mgr Krystyna Zielińska